Vanliga Produkt Bilder

150kr / Bild

Vad är "Vanliga" produktbilder?

Det är bilder med simpel Svart eller Vit bakgrund.

Vad Ingår?

Bild + Editering + Orginal Bild (Raw)

Pris för många bilder (3 Bilder = 300skr)

Om du vill ha en bild serie ( Fram , bak , sida ) med 3 bilder på samma produkt så blir detta lite billigare och vi tar endast 100kr / Bild.

Koncept bilder

300-400kr / Bild

Vad är "Koncept" bilder?

Det är bilder med bakgrund eller när produkten används

Vad Ingår?

Bild + Editering + Orginal Bild (Raw)

Pris för många bilder

Om du vill ha fler vinklar på produkten så kostar varje ytterligare bild 100kr

Omslags bilder

500-700kr / Bild

Vad är "Omslags" bilder?

Det är bilder för katalog eller reklam bruk, där produkten används samt har avancerade effekter eller bakgrunder och setups.

Vad Ingår?

Bild + Editering + Orginal Bild (Raw)

Pris för många bilder

Om du vill ha fler vinklar på produkten så kostar varje ytterligare bild 150kr